Wydawca: M&M Consulting, ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa

Redaktor Naczelny: dr Katarzyna Michniewska | doradztwo@mmconsulting.waw.pl

Redaktor Prowadzący: Mateusz Perzanowski, tel. 512 108 403 | redakcja@mmconsulting.waw.pl

Prenumerata: Magdalena Kukawka, tel. 505 530 100 | sekretariat@mmconsulting.waw.pl

Reklama: Marcin Bajko, tel. 519 184 337 | marcin.bajko@mmconsulting.waw.pl | dzial.reklamy@mmconsulting.waw.pl