Autor: SeniorLO

Człowiek uczy się przez całe życie…

W dobie demograficznych zmian i postępującego procesu starzenia się społeczeństwa wzrasta potrzeba nasilenia działań mających na celu aktywizację i integrację osób starszych. W Polsce działają uniwersytety trzeciego wieku (UTW), kluby seniora, rejonowe
Read More

Zagrożenia środowiskowe

Każdy z nas, mieszkańców planety Ziemi, jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem naturalnym. Jego jakość jest wprost proporcjonalna do jakości naszego życia. Zmiany w środowisku wpływają na wszystkie elementy ludzkiej egzystencji, w
Read More

Upcykling, czyli drugie życie rzeczy

Upcykling to forma przekształcania odpadów w produkty o wyższej wartości użytecznej niż pierwotna. Za jego sprawą stare, niepotrzebne i zepsute przedmioty ukazują światu zupełnie nowe oblicze. W procesie przetworzenia odpadu możemy zmieniać
Read More