Autor: SeniorLO

JARMARK KREATYWNOŚCI’ 2016

Zapraszamy na niedzielę, 2 października w godzinach 11.00 – 16.00 do Ogrodu Saskiego, gdzie Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” organizuje tradycyjne święto seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Read More

Człowiek uczy się przez całe życie…

W dobie demograficznych zmian i postępującego procesu starzenia się społeczeństwa wzrasta potrzeba nasilenia działań mających na celu aktywizację i integrację osób starszych. W Polsce działają uniwersytety trzeciego wieku (UTW), kluby seniora, rejonowe
Read More

Zagrożenia środowiskowe

Każdy z nas, mieszkańców planety Ziemi, jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem naturalnym. Jego jakość jest wprost proporcjonalna do jakości naszego życia. Zmiany w środowisku wpływają na wszystkie elementy ludzkiej egzystencji, w
Read More